Hälsa del 1

Ditt barn har en fantastisk tid fram för sig en tid full av nya intryck och upplevelser. Men det blir också en tid med nya utmaningar för alla föräldrar. Främst utifrån att ge de bästa möjliga förutsättningarna till barnen så att de är pigga, vakna och kan hålla koncentrationen uppe under hela skoldagen. Som föräldrar är det bra att tänka lite extra på:

SÖMN
Sömn är av största betydelse för återhämtning, tillväxt, inlärning och en god hälsa. Sover vi bra kan vi koncentrera oss bättre och vi har lättare att komma ihåg saker vilket påverkar inlärningen positivt. Tillräckligt med sömn gör också att vi lättare kan hantera stress och vara på bra humör. Barn i första klass behöver i genomsnitt 10-11 timmars nattsömn. Bra råd för en bättre sömn är att undvika skärmtid (mobil, surfplatta och dator) timmen före sänggående samt att vara tillräckligt fysiskt aktiv under dagen, gärna utomhus. Genom att vara ute på dagen och få dagsljus samt undvika skärmtid innan sänggående blir kroppen bättre på att reglera dygnsrytmen och vi blir pigga på dagen och trötta på kvällen.


Fysisk AKTIVITET
sömnen positivt och Fysisk aktivitet påverkar inte bara välmående, utan det ger ett bättre fysiskt och psykiskt fysisk aktivitet och finns även en tydlig koppling mellan bättre skolresultat. l experimentella studier har särskilt pulshöjande aktiviteter visat sig ha en tydlig effekt på den kognitiva förmågan. för barn är att vara fysiskt aktiv sammanlagt minst 60 minuter om dagen, gärna med en stor variation av aktiviteter där störst fokus bör ligga på sådana som är pulshöjande Några råd för att nå upp till rekommendationen är att cykla eller promenera till skolan, uppmuntra till utelek på raster och efter skoldagens slut samt att låta barnen delta i någon form av föreningsaktivitet några gånger i veckan. Glöm heller inte bort att barn gör som vi vuxna gör, är vi fysiskt aktiva blir även våra barn mer fysiskt aktiva. Att tillsammans göra någon form av fysisk aktivitet ger dessutom hälsovinster för både oss vuxna och vara barn.