Miljö och lärande

Vi tror att man lär sig bäst genom att få utrymme att leka, skapa och ta in nya intryck.

  • Vi vill sätta barnet och dess lärande i centrum, se varje barns möjligheter
  • Vi vill erbjuda en mångfald av skapande verksamhet som ger barnen möjlighet att med alla sina sinnen utforska, uppleva och upptäcka sin omvärld och på så sätt hitta sin egen väg till kunskap.
  • Vi vill erbjuda barnen en stimulerande miljö som lockar till kreativitet och främjar möten mellan människor.
  • Vi vill ge varje barn den tid det behöver. Att alltid ha ett knä tillhands, en kram, ett bekräftande ögonkast och en stunds närhet.
  • Vi vill genom dokumentation synliggöra barns lärande och försöka förstå hur de tänker och genom det lotsa dem vidare till nya äventyr i sin utveckling. Vi vill att barnen ska se sin egen utveckling och kunskap via den dokumentation som görs
  • Vi vill genom att vara lite mer tillåtande och avvaktande, men ständigt närvarande, stimulera barnens upptäckarglädje och nyfikenhet.
  • Lärande anser vi sker genom lek och glädje

Vår förhoppning är att vi genom vårt förhållningssätt ger barnen självkänsla, tillit till vuxna och en trygg grund för fortsättningen i livet.